Logo - click for home
Logo - click for home
Gostilna Pri Lojzetu - naslovna fotka

Štirje Slovenci v kuharski smetani

Slovenijo so na vsakoletnem kongresu združenja Jeunes restaurateurs d"Europe kot deseto članico soglasno sprejeli v združenje, v čakalnici za vstop so zdaj Avstralci - Pod strogim nadzorom združenja ob pokroviteljstvu italijanskega dela so v Parizu sprejeli gostilno Apolonija (Manuela Kocjan), gostišče Pri Danilu (Gašper Čarman), Hišo Franko (Ana Roš) in restavracijo Pri Lojzetu (Tomaž Kavčič), ki najbolje zastopajo geslo tega združenja: talent in strast

LJUBLJANA. 15. SEPTEMBRA
Potem ko so bili štiri leta pod budnim očesom tujih kritikov, je slovenskim vrhu­nskim gostilnam uspel veliki met: v Parizu so Slovenijo na zadnjem zboru združenja Jeu­nes restaurateurs d Europe (JRE) kot deseto državo spreje­li v svoje vrste. Vsekakor je bila Italija najpomembnejša, saj je bila predlagateljica in botrica slovenskih ambicij. Na kongresu v Parizu so bili tu­di Manuela Kocjan, Gašper Čarman, Ana Roš in Tomaž Kavčič, ki so nestrpno čakali, ali bodo kongresniki prižgali zeleno luč za sprejem gostilne Apolonija, gostišča Pri Danilu, Hiše Franko in gostilne Pri Loj­zetu.
Ekskluzivna slovenska četveri­ca naj bi po mnenju predlaga­teljev najuspešneje zadostila geslu tega združenja: talent & passion (talent in strast). Kako velik uspeh pomeni soglasno sprejetje prvih štirih sloven­skih gostiln v združenje, med drugim dokazuje tudi, da je bi­la Avstrija, ko so jo hoteli prvič sprejeti, celo izločena. Zdaj je v čakalnici za enajsto državo članico JRE Avstralija, kar kaže na ambicije združenja, da bi preraslo Evropo. Po prepriča­nju kulinaričnih strokovnjakov je sprejem podoben pridobitvi Michelinovih zvezdic, le da ob­stajajo za JRE dodatna merila: starost od 23 do 37 let, naj­manj pet let poslovanja, omemba v vsaj dveh nacional­nih vodnikih, ustreznost geslu talent in strast, kreativnost v kuhinji, podprta z vrhunskimi osnovnimi surovinami, in ustrezno bogata vinska karta. Očitno je Italijane navdušil predvsem Tomaž Kavčič z od­mevnim nastopom na njihovi znameniti prireditvi Identita golosa, kjer je predstavil suho joto, slovensko strast pa je na isti pogostitvi letos nadaljevala še Ana Roš.

Še dodatno pa so bile zvezde na slovenski strani, ko je Tomaž Kavčič dva dni pred kongresom na svojem cateringu v Benetkah navdušil ženo prvega moža Grand Marniera, tako rekoč po­budnika tega združenja. Ne da bi Tomaž vedel, so beneški cate­ring posneli in ga predstavili v Parizu na kongresu, kjer ga je gospod Jean Hrustel, predse­dnik Grand Marniera, pospremil z besedami: To je pravi duh Je­unes restaurateurs, čeprav ga ni pripravil naš član. Toda ko da­nes sprejemamo Slovenijo, smo lahko ponosni, saj je prav naš novi član pripravil odmevno po­gostitev v Benetkah!« Kako temeljit je izbor novih čla­nov, dokazuje tudi podatek, da so Italijani predlagali več sloven­skih gostiln, ki so jih potem kri­tiki večkrat obiskali in se na kon­cu odločili za omenjeno četveri­co; dva dni pred kongresom so še zadnjič preizkušali gostilni Apolonija in Pri Danilu. V vodniku za leto 2007, so po­vedali, bo na zemljevidu tudi deseta država - Slovenija, in sicer po Franciji, Italiji, Nizo­zemski, Luksemburgu, Špani­ji, Belgiji, Švici, Nemčiji in Avstriji.

Jože Splichal